Arkitekter med komplexa projekt
CGC Arkitektkontor AB etablerades 1962 i Göteborg, och är ett av stadens äldsta arkitektkontor. Specialiteten är genomförandet av komplexa husbyggnadsprojekt.
CGC Arkitektkontors tyngdpunkt ligger på uppdrag som framförallt avser lokaler för vård, social omsorg och gruppboende, barnomsorg och skola, verksamheter som kontor, sportanläggningar, industri och laboratorier m.m. Verksamheten startades genom att man fick i uppdrag att rita Östra Sjukhuset i Göteborg. Bland övriga större projekt kan nämnas Norra Älvsborgs Sjukhus, NÄL samt ombyggnader av bland annat Uddevalla Sjukhus, Mölndals Sjukhus och Sahlgrenska Sjukhuset. Uppdragsgivaren är huvudsakligen byggherrar inom offentlig sektor men CGC Arkitektkontor vänder sig även till privata uppdragsgivare.
- Vi har stor erfarenhet av att arbeta i stora och komplexa projekt, där disciplin är ett måste och där ett övergripande synsätt måste kombineras med omsorg om detaljerna, säger VD Anders Gustafsson.
 
Att planera för sjukvårdsbyggnader, processindustrier, verkstäder, laboratorier och utbildningslokaler är krävande då dessa verksamheter ofta är mycket intensiva och tunga tekniskt sett. Det är många komponenter som ska samordnas för att man ska kunna skapa en fungerande lösning, och ofta är det även många krav och synpunkter från personal och myndigheter som måste ta tillvara.
CGC Arkitektkontor har stor praktisk erfarenhet av denna typ av projekt och vet hur man ska strukturera funktionskraven, integrera teknik, ta hänsyn till framtida förändringsbehov och få inblandade parter att arbeta mot samma mål.
Att lyckas skapa en inspirerande arkitektur är naturligtvis fortfarande viktigt när man arbetar med denna typ av uppdrag, något CGC Arkitektkontor är duktiga på.
 
Kontorets affärspolicy omfattar ett medvetet arbete för att vara kreativa, kompetenta och lyhörda för beställaren krav och önskemål. De är också måna om att ligga långt framme när det gäller kunskap och tillämpning av i varje projekt uppställda mål avseende funktion, design, kvalitet, miljömedvetet byggande och ekonomi.
Företaget erbjuder tjänster som programskrivning och utredningar; planering och projektering av hus och inredning; projektsamordnig och projektringsledning; byggkontroll och kvalitetsansvar enligt PBL.
På kontoret arbetar idag, förutom VD Anders Gustafsson, sex arkitekter, två byggnadsingenjörer samt administration, och man står i begrepp att nyanställa för att möta den ökande efterfrågan.
- Inför framtiden hoppas vi kunna etablera och bibehålla ett personlig engagemang i varje projekt samt upprätthålla nuvarande spetskompetens på en hög nivå, säger Anders Gustafsson.

CGC Arkitektkontor AB

Bransch:
Fastighet

Telefon: 031-17 14 10
Fax: 031-711 86 26


Email:
info@cgcarkitekter.se

Hemsida:
www.cgcarkitekter.se

Adress:
CGC Arkitektkontor AB
Kyrkogatan 44
41115 Göteborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN